Благотворителна изложба „Зад вратата“

Днес 22.11.2010 в 19.00ч. във фоайето на ТР Сфумато се октрива“ Зад вратата“,благотворителна изложба в подрепа на жени, пострадали от домашно насилие. Организатори- сдружение Б Плюс

Новини