Мисия

Б плюс е кръвна група. Кръвната група на създателите си. Кръвта
като източник на сила и енергия. Кръвта като жизнено необходима
съставка.
Мисията на Б+ е да бъде кислородът в кръвта на изкуството, което
предпочитаме, на каузите, в които вярваме, на целите, които сме
си поставили. Сдружението е запазаена марка за определен вкус-
музикален, театрален, поетичен, драматургичен, визуален. Вкус,
който е безкомпромисен в стремeжа си да търси, намира и осветлява
нови по смисъла и желанието си за случване идеи.
Работим в посока утвърждаване на младото българско изкуство във
всички негови проявления.

Вашият коментар