Райфайзен банк подкрепя проект за подпомагане на жени, пострадали от домашно насилие „Зад вратата“

Организатор: Сдружение в обществена полза „Б Плюс”

Мисията на проект „Зад вратата” е подпомагане на жени, пострадали от домашно насилие, чрез обезпечаване съществуването на безплатен горещ телефон, поддържан от Фондация “Асоциация Анимус”. Целта е чрез творчество, изкуство и желанието и ангажираността както на млади и перспективни творци, така и на доказали се такива, да се даде гласност на проблема с домашното насилие, да се поощри здравословно общуване между хората и равнопоставеността между половете, както и формиране на устойчиви нагласи на толерантност към различието, уважение на страданието и неприемане на насилието в българското общество.

Идеята за създаване на проекта се заражда в края на август 2010 година, когато сдружение с идеална цел „Б плюс” започва да организира първата инициатива, ориентирана към събирането на средства за поддържане на съществуващата безплатна гореща телефонна линия, чрез която жени, пострадали от домашно насилие получават помощ, съвет и подкрепа. Към настоящия момент финансирането от спомоществователи на безплатния телефон е изцяло прекратено и в случай, че не бъдат набавени средства телефонът ще бъде изцяло закрит.

В името на каузата, учредителите на сдружение „Б плюс”, а именно театралните режисьори Йордан Славейков и Димитър Димитров, организират две арт фотосесии на петнадесет от най-популярните, обичани и заслужаващи внимание български театрални актриси, в които по метафоричен начин е представена темата за насилието над жената. Идеята е фотосите на актрисите: Койна Русева, Станка Калчева Ярослава Павлова – Велкова, Силвия Лулчева, Йоанна Темелкова, Ирина Андреева, Петя Йосифова, Невена Калудова, Анастасия Лютова, Людмила Сланева -Локо, Меглена Караламбов